Đồng tiền trên hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?

Đồng tiền trên hóa đơn điện tử là một trong những nội dung vô cùng quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải nắm rõ cùng với những nội dung về viết tắt trên hóa đơn. Đặc biệt, so với quy định cũ, quy định mới về hóa đơn điện tử cũng có nhiều quy định mới về đồng tiền trên hóa đơn, là căn cứ pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.
Theo Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 14/11/2019) quy định cách thức ghi đồng tiền trong hóa đơn điện tử như sau:
– Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối, thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá nguyên tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.


– Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: 13.800,25 USD – Mười ba nghìn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi nhăm xu, ví dụ: 5.000 EUR- Năm nghìn euro).
– Trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn thể hiện theo nguyên tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.
Tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về chữ số thể hiện trên hóa đơn điện tử như sau: Chữ số hiển thị trên hóa đơn là chữ số Ả-rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Thông tư 68/2019/TT-BTC đã chính thức có hiệu lực từ 14/11/2019. So với những quy định trước đây thì Thông tư 68 đã bổ sung thêm trường hợp cho phép các đơn vị đặc thù bán hàng và nộp thuế bằng ngoại tệ được phép lập hoá đơn bằng ngoại tệ mà không cần sử dụng tỉ giá Việt Nam đồng. Việc điều chỉnh đơn vị tiền tệ trên hóa đơn điện tử này là cần thiết và sát với thực tế giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn việc khởi tạo hóa đơn điện tử.
Như vậy có thể thấy, so với những quy định cũ thì quy định mới về hóa đơn điện tử đã có thêm nhiều điểm mới, những quy định mới về đồng tiền trên hóa đơn, là căn cứ pháp lý quan trọng cho việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các nghiệp vụ xử lý hóa đơn khi có sai sót trong trường hợp viết sai số tiền thanh toán, nhằm phục vụ tốt nhất cho công việc tại các doanh nghiệp.

>> Tìm hiểu về khái niệm và công dụng của USB Token

>> Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản với chi phí thấp!
Hiện tại, theo quy định mới nhất về hóa đơn điện tử thì thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử là kể từ ngày 01/11/2020. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thì thời hạn bắt buộc phải triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ sớm hoàn thành trước ngày 30/09/2020. Như vậy, thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đang đến rất gần. Các doanh nghiệp cần nhanh chóng thực hiện việc hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng, cùng với đó là việc tìm kiếm nhà cung cấp phần mềm đạt chuẩn để phối hợp thực hiện.
Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định pháp luật hiện nay về đồng tiền trên hóa đơn, những điểm mới về đồng tiền trên hóa đơn so với các quy định cũ.

Rate this post